SpotlightIbland är det inte så dumt att vara en outsider. Fråga bara den nye Boston Globe-redaktören Marty Baron som vågade sig på det oerhörda att be tidningens undersökande journalistteam, kallat Spotlight, att börja gräva i pedofilanklagelserna mot en man ur Bostons vördade katolska prästerskap. Baron hade inga som helst kopplingar till Boston men blev strax varse vad han bett om när flera av hans medarbetare med bävan i rösten frågade ”You wanna sue the Chuch?!” Detta, ska tilläggas, i en storstadstidning med sin egen religionsbilaga och där stadens kardinal kallar en ny chefredaktör till ett mer eller mindre obligatoriskt möte.

Journalisterna Michael Rezendes, Sacha Pfeiffer och Matt Carroll börjar tillsammans med redaktören Walter ”Robby” Robinson hytta med spadarna och stöter ganska snart på både det ena och det andra som leder till att ett fasansväckande pussel kan börja läggas. Men det är förstås ett pussel vars avslöjande inte mottas med glädjeyttringar på alla håll och kanter. Den anrika staden Boston är oupplösligt förenad med sin katolska kyrka, på gott och ont.

Även om Journalisten alltid varit en populär figur inom amerikansk film känns det som om det var ett bra tag sedan det kom en sådan här pass gedigen grävande film som får ta lite tid på sig. Det finns säkert mer moderna exempel än All the President’s Men, men det är förstås den föregångare som ligger nära till hands, inte minst eftersom Spotlight också är en BOATS.

Men vid sidan av att bygga en fascinerande och spännande historia lyckas Spotlight på ett fint sätt komplettera med en beskrivning av Boston som stad och ge oss fåkunniga åtminstone en aning om kyrkans enorma inflytande. Ingen av de inblandade tidningsmurvlarna är själva bekännande katoliker men den himmelsskriande skandal de avslöjar påverkar både dem och de omkring dem djupt. Det är som om de på något plan ändå alltid behållit sin förtröstansfulla barnatro som nu oåterkalleligen har krossats av avslöjandena.

För att inte tala om hur offren känner sig. Här handlar det om barn som under hela sitt liv fått lära sig att prästen är Guds ställföreträdare i Boston och någon i vars händer man kan lägga både sitt liv och sin tro. Det blir inte bara ett svek mot relationen mellan präst och individ utan för många ett svek mot relationen mellan Gud och individ.

Och i deprimerande likhet med så många andra övergreppshistorier slutar förstås inte sveket vid själva handlingen. Offren överges eller ignoreras av såväl kyrka som juridiska instanser och den tredje statsmakt som representeras av Boston Globe. Eftersom Spotlight berömmer sig med att vara en BOATS är det skönt att se att det inte finns någon medveten övergripande och sinister konspiration bakom alla inblandade instanser utan ”bara” en accepterande och hemlighållande kultur som är så ingrodd att den aldrig ifrågasätts. Att kyrkan sedan konstant inte bara försökt mörka det som hänt utan dessutom inte satt stopp för svinerierna är förstås en helt annan sak.

Spotlight är en otroligt gedigen historia som inte bara sätter ljus på ett fruktansvärt förhållande utan också lyckas berätta om något större. BOATS när den är som bäst, helt enkelt.

star_full 2star_full 2star_full 2star_full 2

SthlmFD_100Ytterligare en Oscars-race-film som visades på Stockholm filmdagar.
Fiffis filmtajm
Jojjenito
Fripps filmrevyer
Movies-Noir
Har du inte sett den?
Flmr
The Nerd Bird