Family pic 2Om bildning är något som Stephanie Meyer inte har några problem med att låta sin hjältinna Bella Swan välja bort är det en helt annan sak med familjen. Författaren understryker genom hela sin Twilight-serie betydelsen av familjen som en trygg punkt och närmast en förutsättning för ett harmoniskt liv. I detta skiljer hon sig radikalt från Charlaine Harris sydstatsmiljö och närmar sig snarare Bram Stokers engelskt viktorianska ideal.

Hos Stoker är det den utbildade medelklassen som både är berättelsens beskyddare och vinnare. Dr. Seward och Abraham Van Helsing är förvisso ungkarlar men Stoker låter sina läsare istället i desto större utsträckning engagera sig i kärleksparet Jonathan Harker och Mina Murrays öde. Även om Jonathan och Mina ännu inte har några barn är det underförstått att det de försvarar i sin kamp mot Dracula är den framtida familjen, i realiteten Englands framtid. Särskilt viktig blir förstås Mina som den presumtiva modern i dessa sammanhang men tillsammans med sin Jonathan bildar de den ultimata familjegrunden med en välutbildad fader samt en, om än inte riktigt lika välutbildad, sansad och rationell moder.

Family pic 3Skillnaderna mellan Stoker och Meyer är emellertid att Stoker speglar samtidens accepterade syn på familjen. Meyer arbetar däremot betydligt mer medvetet med att framhålla familjen som, vid sidan av den romantiska kärleken, det viktigaste här i livet i en tid när detta inte är lika självklart.  Den eftergift för 00-talets familjesituationer som Meyer gör är att Cullens får vara en ”adopterad” och frivillig familjeenhet. Samtidigt är det av avgörande betydelse att Bella och Edwards dotter Renesmee föds inom de äktenskapsband som knutits mellan en man och en kvinna.

Bellas egen mamma och pappa är förvisso skilda och hon säger sig inte riktigt kunna knyta an till sina biologiska föräldrar.  Trots det finns det ändå avsevärda mängder kärlek och omtanke mellan den lilla familjens medlemmar även om det är en kärlek som inte alltid artikuleras öppet.

Family pic 4Hos Stephanie Meyer kommer inga hot inifrån, från familjen, utan de har alla externt ursprung (oftast bestående av andra vampyrer). Familjens betydelse i Charlaine Harris Bon Temps är däremot ambivalent, särskilt om man här inkluderar TV-serien True Bloods första säsong. Familjeband är heller inte frivilliga på samma sätt som hos Meyer. Dels finns den biologiska familjen, dels blir vampyrer under en period ansvariga ”föräldrar” för den person som de själva gjort till vampyr.

Hjältinnan Sookie Stackhouse älskar utan tvivel både sin bror Jason och mormor Adele. Hon blir ifrån sig vid mormoderns dödsfall (särskilt som det uppenbarligen handlar om mord) och upprörd när Jason fängslas för mord som han inte begått. Men samtidigt har hon tvingats hantera minnet av en ”funny uncle” och den dubbla kränkningen av att inte bli trodd av sina föräldrar när hon berättade vad han gjorde med henne.  Rene Lenier mördar sin syster Cindy eftersom hon har förnedrat sig själv genom att ha sex med en vampyr.  Tara Thorntons mor är alkoholiserad och misshandlar sin dotter både fysiskt och psykiskt när hon är berusad.

Inte heller de frivilliga familjeenheter som vampyrerna kan skapa, så kallade ”nests”, är positiva eftersom de ofta skapar mer aggressiva vampyrer vilka hetsar varandra. Vampyren Bill Compton försäkrar Sookie att solitära vampyrer har lättare att hålla kontakten med sin mänsklighet.  Till viss del finns paralleller i detta avseende hos Meyer – den lilla grupp som Cullens träffar på i Twilight och som består av vampyrerna James, Victoria och Laurent är knappast en positiv samling men framställs heller inte som frivillig på samma sätt som Cullens är. James styr över Victoria och Laurent på ett sätt som Carlisle aldrig gör med sin familj.  I varulvsflocken som senare introduceras i serien finns förvisso samma styrande alfahanne men det är samtidigt en flock vars främsta uppgift är beskydd, inte aggression.

Familj pic 5I och med besegrandet av monstervampyren uttryckte Stoker en tilltro och ett hopp inför framtiden som vilade hos hans medelklassfamilj. Hos Harris och Meyer är det inte framförallt vampyrerna som ska besegras, utan snarare omvärldens brist på förståelse inför kvinnor som väljer att leva sina liv i nära samröre med blodsugare.  Eftersom Meyer har skapat en värld där vampyrerna måste hålla sin existens hemlig ligger den stora tryggheten i den närmaste familjen som känner alla dina hemligheter och accepterar dem. I Harris sydstater kan det däremot vara den närmaste familjen som utgör det största hotet mot ditt liv och din sinnesfrid.