A Clockwork Orange: Diskussionen

Sofia: Jag har funderat lite på om A Clockwork Orange handlar våld eller snarare den fria viljan att kunna uttrycka våld om man så väljer. Om det är den fria viljan det handlar om, varför har då Alex valt våldets väg?

Martin: Det kanske är så att ”den fria viljan” är en lika konstruerad konstruktion som Alex ”frukttillstånd”. Och om det finns något som kan kallas för fri vilja, är det i så fall det som definierar oss som människor, snarare än våldshandlingar i sig? En tydlig gest i riktning mot berättelsens diskussion kring den fria viljan tycker jag är att det är prästen som får argumentera för det fria valet och i slutändan hyckleriet kring detta. Kristendomen har ju problem med att å ena sidan ska en högre kraft ha gett oss människor en egen fri vilja, för att  i nästa sekund påstå att allt redan är förutbestämt utav Gud. Kan samma problematik användas kring människan och det mänskliga samhället i stort?

Sofia: Just det här hur fri den fria vilja egentligen är, är en rätt intressant fråga. Vissa etologer menar att vilda djur inte alls är särskilt fria på det sättet man gärna framhåller mot exempelvis djurparksdjur, istället finns det en massa faktorer som sätter rätt skarpa gränser för territorier. På samma sätt kan man tänka sig att den så kallade fria viljan egentligen är mer en produkt av den miljö man lever i. Frågan är då vad det säger om den miljö Alex kommer ifrån – har den mer eller mindre tvingat honom att välja våldets väg? Här är ju varken Burgess eller Kubrik särskilt explicita.

Martin: Kan man inte tänka sig att ett ”lugnt” samhälle i själva verket är en bättre grogrund för våldsyttringar än ett ”vilt”? I ett lugnt samhälle finns ingen som drar tydliga gränser mellan känslo- och våldsyttringar. När åsikter bryts mot varandra uppstår automatiskt friktioner och får man då inte visa sina känslor skapas en instängdhet som i slutänden kan ha ännu större konsekvenser än känsloyttringen hade haft i början. Det här lugnet skulle man också kunna tolka in i Alex förhållande med sina föräldrar, de daltar med honom samtidigt som det finns en brist på ”riktig” närhet och kärlek. Man kan tänka sig att Alex antingen revolterar mot daltandet eller helt enkelt saknar empati genom sin distansering från andra människor. Åtminstone i boken finns det antydningar om ett samhälle där att vuxna tittar på TV om kvällarna och ungdomarna är ute och “gör” stan.

Sofia: Jag tror att historien vill antyda att Alex samhälle egentligen är ganska våldsamt, men det är en ”organiserad” våldsamhet, sanktionerad av samhället. Jag tänker på att hans gamla kumpaner tycks ha lika stora möjligheter att vara våldsamma i sin nya roll som poliser. Även Ludovicometoden är ju inget mindre än en våldsyttring mot den personliga integriteten. Och då går väl A Clockwork Orange ut på att Alex först är ”programmerad” att vara våldsam och sedan bara ”omprogrammerad” att inte vara våldsam.

Martin: Men vad är då värst? Våld utfört av en samhällsmedborgare eller borttagningen av våldsyttringen från samhällets sida? Kan man kombinera så att inget av detta sker och att båda parter blir nöjda eller är det dömt att misslyckas från början? Är våldsoffret alltid en bortglömd bricka i spelet och diskussionen förs enbart mellan rättsväsendet och våldsbrukaren?

Sofia: I både boken och filmen får ju två våldsoffer möjlighet att utöva en väldigt personlig hämnd, varav ingen är samhälleligt sanktionerad. I det avseendet blir det lite intressant att fundera på om Alex har sonat sina brott genom att genomgå Ludovicometoden eller ”bara” blivit botad från sina våldstendenser. Visst är det väl ändå så att i vanliga fall är en fängelsedom någon form av samhälleligt straff, likaväl som att brottslingen ska ”rehabiliteras”. När det gäller Ludovicometoden har vi ju egentligen bara det ena. Kanske det är därför Alex offer får hämnas? Eller vill Burgess och Kubrick mena att i Alex samhälle är alla sådana spelregler meningslösa – det handlar istället om att äta eller ätas?

***

Vad tycker du, ärade bloggläsare? Är A Clockwork Orange en skarp skildring av ett samhälle där den fria viljan inte längre existerar? Och är egentligen skillnaderna mellan Burgess/Kubricks framtid och vår egen nutid så himmelsskriande? Eller ville Burgess skriva en bok om en fluffig kanin som har tebjudningar i sin skogsglänta, det sket sig bara lite på vägen? Gör din åsikt hörd i kommentarerna!

14 reaktioner till “A Clockwork Orange: Diskussionen”

 1. Otroligt intressant läsning! Diskussionen påminner om en vi hade i en kurs som hette just ”Viljans frihet”. Jag måste erkänna att jag inte tänkt på begreppet ”fri vilja” när jag sett filmen (har ej läst boken) utan snarare på begreppet ”ansvar”, vilket i och för sig kan kopplas ihop med den fria viljan. Ni har båda så intressanta perspektiv på vad Burgess/Kubrick vill ha sagt eller vad de vill att läsaren/åskådaren ska fundera på. Ang Alex ”rehalibitering” så handlar det för mig mer om att ge sig på symptomet än problemet. På så sätt är ju samhället lika våldsamt som det våld det föraktar. I slutänden kanske det handlar om att ingen ser någon annan som en människa eller individ bortom det yttre beteendet och att det precis som i verkligheten finns en mall som vi outtalat förväntas passa in i.

 2. Först o främst vill jag tacka Martin o Sofia för en ypperlig Lördagsläsning. Vad har Leif GW Persson senaste deckare (som ligger på nattduksbordet) att komma med mot två så välformulerade bloggare? Nada – Leffe fick vänta.
  Ang fri vilja och val hå hå här kan man hålla på i timmar o tjafsa.
  Personligen anser jag att man alltid har ett val. det behöver inte betyda att man har möjligheten att göra vettiga eller bra val men man kan fortfarande alltid göra ett val.
  Om man kan göra ett val så har man en fri vilja men även den kan begränsas då omständigheterna kan begränsa ens valmöjligheter.
  det samhället gör i Boken/filmen är att de tar bort alex möjlighet till fria val. Rätt eller fel? Om man ska vara iskall samhällsekonom så är det rätt då Alex har gjort ett val med sina våldsamma handlingar och får ta ansvar för dessa. samtidigt sparar man pengar då internering är dyrt. Alex är nu en produktiv medborgare. Frågan är bara om man egentlöigen kan kalla Alex för en människa då det fria valet är ngt som jag i alla fall anser kännetecknar en människa.
  jag anser att den obotade Alex är en människa på gott och ont och det får man dras med om man vill kalla samhället man lever i demokratiskt och humant.
  återkommer senare när inläggen förhoppningsvis blivit fler

 3. @BlueRoseCase: Just den förväntade mallen är intressant att tänka kring och med den i åtanke är det också värt att tänka på hur fria val man verkligen har som frångår denna förväntade mall. Från samhällets sida vill helst att denna förväntade mall ska gå hand i hand med deras egna syften och det är det i slutändan som behandlingen i ”A Clockwork Orange” handlar om. Att skapa en mall på den perfekta samhällsmedborgaren efter deras mall, men frågan är om syftet inte blir missvisande. Detta då en ifrågasättande medborgare är viktigt för ett samhälle, men då ingår tyvärr även med detta individer som har möjlighet och även frångår lagen i praktiken. Det är en av problemen med demokrati som styrelsesätt. Man ska ha överseende med alla ”falanger” i samhället, även de som inte motarbetar demokrati i grunden.

  @filmitch: Hehe, härligt och höra att man kan slå en polisprofessor (eller vad han nu egentligen är) på fingrarna 🙂
  Angående fri, vettiga eller ovettiga, val håller jag delvis med dig om att man har ett fritt sådant. Men det beror på vad man räknar in. Menar man enbart sig själv och just nu? För räknar man med val som påverkar både just nu och på långsikt har man redan en motsägelse som på ett sätt tar ut varandra, vilket gör att det fria valet inte fungerar fullt ut.

  Räknar man dessutom med andra individer (familj och vänner) i valet blir hänsynen till dem ännu en sak som begränsar ditt fria val. Räknar man också med samhällets krav och den förväntade mallen som vi gemensamt har byggt upp blir det ännu mindre spelrum. Och frågan är väl om man verkligen vill ha ett fritt val utan några begränsningar eller om det riktiga fria valet är att kunna välja mellan olika valalternativ som tar hänsyn till en själv, kort- eller långsiktigt tidsspann, vänner, familj och samhällets förväntade mallar. Är det fria valet i grunden viktigare än att man ska kunna fungera tillsammans med andra i gemensamt samhälle?

 4. @BRC, filmitch & Martin: Just det här med en mall för hur en bra samhällsmedborgare ”ska” vara blir ju extra intressant i dessa skolstyrdokumentstider där det uttalade syftet med den svenska skolan sägs vara att skapa goda (och produktiva får man anta?) samhällsmedborgare. Det Burgess och Kubrick gör bra tycker jag är att sätta fingret just på det som filmitch påpekar: innan Alex rehabilitering kostar han enorma resurser som går lite utöver att vara en ifrågasättande medborgare. I det fallet tycker jag själv att det är så himla lätt att spontant säga: men visst är det ändå bättre när ungarna inte pucklar på oskydliga?!

  Och frågan är också: kan samhället någonsin ingripa mot våldsamheter utan att i något avseende alltid bli minst lika våldsamt självt? Alternativet är ju att inte ingripa alls (se nedan)…

 5. @filmitch och Martin: Håller helt med Martin, det känns hedrande att Leffe fick stryka på foten 😀

  Fria val blir ju mer och mer intressanta ju längre man drar dem. Nog skulle man rätt lätt kunna tycka att Alex fria val är ”fel”, men skadar man någon annan om man kör för fort? Det finns potential till det, men en direktverkan är ju svår att vara säker på. Ändå har jag inget fritt val i frågan eftersom det finns lagar som reglerer hur fort jag får köra. Är det jag som ska få avgöra det, min bil eller staten? I princip allt som är lagligt regelerat gör ju ingen skillnad på de som eventuellt skulle kunna göra en vettig bedömning och de som inte skulle kunna göra det. För vem skulle i så fall avgöra vilka som är berättigade att göra vettiga bedömningar?

 6. Det jag menar är att man alltid har ett fritt val men oftast är det etik, moral, normer samt överlevnadsinstinkt och sunt förnuft som gör att jag självmant begränsar dem. Alex saknar eller har en annan uppfattning om vad som är rätt och fel.
  Det som är lite spännande i dagens samhälle är att man utvecklat dels någon form av ansvarsfrihet, det är alltid någon annans fel. Folk har jättesvårt att säga ”Ursäkta det var mitt fel” samtidigt pågår det en jakt på vems fel olika saker och ting kan vara det kan aldrig vara omständigheterna. Mkt märkligt. jag har en del teorior om varför det är så men det spar vi till en annan dag.
  Sofia: Åh vad jag irriterar mig på det där med goda samhällsmedborgare i styrdokumenten. Jag får Stalinistiska Nazistvibbar.
  Martin: Som jag ser det har vi faktiskt inte riktigt demokrati i vårt land, främst beroende på mallar som de styrande sätter upp, den representiva formen av demokrati har en förmåga korrumpera de styrande vilket gör att de går efter vad de tycker är bäst och inte medborgarna. det står faktiskt att all makt utgår från medborgarna vilket stämmer men sedan försvinner den någonstans på vägen. men nu kanske jag kom från ämnet men intressant diskussion är det i alla fall.

 7. @filmitch: Spännande det här med ansvarsfriheten, du har helt rätt i att det blivit väldigt dubbelt nu för tiden. Å ena sidan ska man inte självmant behöva fatta att man kan bränna sig på kaffe utan femtio varningstexter, å andra sidan måste allt som händer alltid vara någons ”fel” (japaner och Pearl Harbor tex, de hade ju bara sig själva att skylla ;)).

  Jag uppfattar det som att Alex syn på vad som är ”fel” är när han inte får som han vill och det är hans enda rättesnöre.

  Styrdokumenten är otvetydigt intressanta, var på info på Skolverket där ansvariga sade klart och tydligt att de nya betygskraven är designade för att skapa (goda/kompetenta/produktiva?) medborgare, inte för att ”alla” ska få godkänt. Ändå lite befriande att slippa hymlandet…

 8. @filmitch: Det är nackdelen med representativ demokrati att medborgarnas tankar försvinner på vägen. Då är meningen att vi ska ha möjlighet att välja nya politiker som ska stå för det nya, men problemet är att nästan alla politik är så lika varandra. Ett annat problem är majoriteten idag inte självmant skulle vilja bli politiker själva, dels för ”man vet hur det fungerar” och dels, precis som ni har varit inne på här, så måste man ju ha kvar någon att skylla sin olycka på.
  Och oavsett hur bra ett samhälle fungerar finns det alltid något (om inte mer just då?) att beklaga sig över.

  Det kanske är här politikerna i berättelsen misstar sig och tror att behandlingen ska ta bort ”det jobbiga” i samhället, men det kanske är detta jobbiga som får det att utvecklas? Det behövs alltid någon motpart så att den stora massan ska kunna gemensamt gå ihop för att sätta stopp för det. Om inte denna motpart finns implementerar då kanske det gemensamma samhället och vi blir helt individuella medborgare som enbart tänker på sig själva? Är vi där i viss mån redan?

 9. @Martin: Förstår jag dig rätt att ett samhälle måste ha en gemensam ”fiende” för att alla individer ska dra åt ett och samma håll?

 10. Kanske inte ha en gemensamt fiende, men en negativ kontrast till sitt eget ”territorium” för att visa sin egen storhet. I FRA-debatten var FRA den stora boven och den som aktiverade de demonstrerade massorna att ta upp kampen. Där har ironiskt nog politiker själva blivit en spelpjäs för folket att engageras mot och då blir hela samhällsdebatten mångt och mycket kontraproduktivt.

  Då klagar alla på att de andra inte gör någonting (precis som ansvarsfriheten ni var inne på tidigare) och då kanske det fria valet i samhällsdebatten har gått förlorad? Har vi idag enbart möjligheten att använda det fria valet inom ”husets fyra väggar” och kan vi inte påverka samhället i stort som en enskild medborgare?

 11. Martin:Ang. FRA, Ipred, Eu och lite andra saker som t.ex att skicka iväg Egyptier med stesolid o blöja till tortyr i Egypten är saker där de styrande påstår sig utföra folkets vilja.
  Jag kommer ihåg hur man skrockade åt Orwells slagord i romanen 1984
  Arbete är frihet, krig är fred, storebror ser dig. Nu är vi redan där alla tre slagorden har infriats men i stort sett ingen bryr sig. deprimerande men sant. Sett ur detta perspektiv kanske den fria viljan bör premieras till varje pris.

 12. Sofia: Absolut, skolan har ju backat enormt i utvecklingen och längre bakåt går vi med Björklund och gänget. Frågan är väl om demokratibegreppet kommer finnas med i nya läroplanerna. Fokus lär nog ligga på att eleverna ska vara produktiva och infoga sig i den mall som gör dem till lätthanterliga medborgare för de som bestämmer… i den meningen är ju alla mallar och förväntningar, även inom vårt samhälle, rent vidriga. Men för att koppla tillbaka till boken/filmen så är ju frågan om inte mallar behövs för hur vi bör bete oss mot varandra, genom lagar osv. Fortfarande väljer vi själva om vi vill inrätta oss efter detta eller inte. Men det är klart att det kan finnas andra orsaker till att vi inte gör det. Och då är vi tillbaka till detta med att Alex behandling enbart angriper symptom och inte problemet…

 13. Förresten bör jag förtydliga att skolan på många sätt, om inte alla, är en återspegling av samhället. Vill man förändra samhället kanske det inte räcker med att försöka införa ”ordning och reda” i skolan, alltså…

 14. @BRC: Själv är jag tillräckligt pessimistisk vad gäller folks förmåga att komma överens för att ha svårt att tänka mig ett samhälle, med eller utan regler/mallar, där ingen försöker utnyttja systemet för egen vinning. Däremot är det en stark poäng i apelsinberättelsen tycker jag just det du påpekar att Ludovico enbart angriper symtomen. Inom kvalitetsforskning brukar man säga att 95% av alla problem är systemberoende, dvs systemet är byggt för att skapa dem och Alex beteende får en ju verkligen att ifrågasätta systemet.

  Nej, ordningochreda enbart i skolan gör nog inte så himla mycket skillnad. Man kan ju hoppas att Björklund et al är tillräckligt nyanserade att egentligen inte vilja ha viljelösa små robotar i skolan men ibland undrar man ju…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: